ПРOJEKTИ

ПРОЈЕКТИ ЗЗЗРС ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ

12.01.2011.Публикације

Права незапослених лица
НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦЕМ СЕ СМАТРА лице пријављено на евиденцију…

Све публикације

 

Влада Републике Српске Партнер Jooble Eures (The European Job Mobility Portal)
Jooble - Послови у БиХ Агенција за рад и запошљавање Пројекат запошљавања младих

Aнkeтa

Вама, као послодавцу подстицај је потребан...